Pakendijäätmete äravedu kodu juurest Kuressaare, Kudjape ja Viimsi valla elanikele.


Puhta ja jätkusuutliku looduskeskkonna säilimisele saab igaüks meist kaasa aidata. Üheks võimaluseks on tarbimise tagajärjel tekkivate pakendijäätmete sorteerimine ja kogumine eraldi olmeprügist. Meie organisatsioon on loodud selleks, et võimalikult suur osa pakendijäätmetest saaks taaskasutusse suunatud.

Jäätmete ümbertöötlemisel tekkinud materjalide uuesti kasutusele võtmine aitab säästa loodust – näiteks ei pea alati uute pakendite või asjade tootmiseks kasutama taastumatuid loodusvarasid ega kulutama energiat jäätmete hävitamisega kaasnevatele tegevustele.

Paraku mitte kõik pakenditeks kasutatavad materjalid ei ole täna veel ümbertöödeldavad. Tootjad ja materjalide käitlejad teevad koostööd, et tulevikus oleks võimalikult suurt osa pakenditest võimalik taaskasutada. Seniks tuleb aga alustada materjalide kogumise ja ümbertöötlemisega vastavalt tänapäeva võimalustele. Oleme koostanud uue sortimisjuhise, kus on toodud peamised pakendijäätmete grupid, mida me kogume ja taaskasutusse suuname. Loodame, et sellest on teile abi esimeste sammude tegemisel pakendijäätmete liigiti kogumisel.

Lepingu sõlmimiseks logi sisse meie iseteenindusse.

Koos looduse poolt!<br/>Teie ETO
Koos looduse poolt!
Teie ETO